ติดต่อจองบ้านพัก

การจ่ายเงินมัดจำ :: โอนเงินมัดจำ 50% ของราคาห้องพักก่อนเที่ยงวันของอีกวันหลังได้รับการยืนยันการจองจากทางรีสอร์ท

การขอยกเลิกการจองและคืนเงินมัดจำ :: หากทำการจองแล้วไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้

การขอเลื่อนวันเข้าพัก :: สามารถทำได้โดยแจ้งทางรีสอร์ทโดยตรง โดยต้องแจ้งก่อนถึงเข้าพัก 7 วัน

จองบ้านพักออนไลน์